vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 15 cm; visina = 10,5 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 15 cm; visina = 10,5 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 13,9 cm; visina = 8,9 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 8,8 cm; visina = 13,9 cm;
lokalitet:

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).