1 - 12 od 72
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 15 cm; visina = 10,5 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 15 cm; visina = 10,5 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 13,9 cm; visina = 8,9 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 8,8 cm; visina = 13,9 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
oko 1935. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 6 cm; visina = 9 cm;
lokalitet:
mjesto:
vrijeme izrade:
1930. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 9,5 cm; visina = 7,8 cm;
lokalitet:
mjesto:
vrijeme izrade:
oko 1935. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 9 cm; širina = 6 cm;
lokalitet:
mjesto:
vrijeme izrade:
1939. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 6 cm; visina = 9 cm;
1 - 12 od 72

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).