vrijeme izrade:
1914. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 18 cm; širina = 13 cm;
vrijeme izrade:
1913. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 12 cm; širina = 9 cm;
vrijeme izrade:
1916. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 9 cm; širina = 6 cm;
vrijeme izrade:
1916. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 15 cm; širina = 10,5 cm;
vrijeme izrade:
1914. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 15 cm; širina = 10,5 cm;

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).