vrijeme izrade:
1913.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 10,5 cm; visina = 15 cm;
vrijeme izrade:
1926. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 6 cm; visina = 9 cm;
vrijeme izrade:
1913.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 10,5 cm; visina = 15 cm;
vrijeme izrade:
1913.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 10,5 cm; visina = 15 cm;
vrijeme izrade:
1913.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 10,5 cm; visina = 15 cm;

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).