Standl, Ivan

Remete, kompleks župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije i samostana nakon potresa, vanjština, pogled sa sjeveroistočne strane

1880. g.

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).