Standl, Ivan

Rastoke (Slunj), veduta sa starim mlinovima

1870. g.

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).