Fučić, Branko

Bakar, crkva sv. Margarete, unutrašnjost: pogled na barokni oltar u svetištu i dva pobočna neogotička oltara; na glavnom oltaru slika Valentina Metzingera

1947. g.

mjesto:
vrijeme izrade:
1947. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 2,4 cm; visina = 3,6 cm;
tema:
inventarni broj:
KO RI-334

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).