neutvrđen autor

Poljana Lekenička (Lekenik) - Kapelica Sv. Duha, situacija u krajoliku, pogled s jugoistočne strane

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).