Deanović, Ana

Poljana Lekenička (Lekenik) - Tempera na tabulatu s tulipanima i ružama u razrušenoj kapelici Sv. Duha; 18. st. (1734.)

1949.

vrijeme izrade:
1949.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 2,4 cm; visina = 3,6 cm;
inventarni broj:
FKB-7070

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).