Laszowski, Emil

Krčingrad - Gradina, detalj: vrata gdje se nalazi udubina za osovinu vrata (poziraju žena s djetetom)

1911. g.

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).