Laszowski, Emil

Krčingrad - Gradina, blokovi kamenja, koje je na lokalitetu pronašao Laszowski

1911. g.

Digitalne reprodukcije građe iz Zbirke fotografske dokumentacije Ministarstva kulture i medija dostupne su za korištenje pod licencijom Creative Commons Imenovanje – Nekomercijalno (CC BY-NC).