naslov:
Korčula (Korčula) - Gradski muzej Korčula - Klavir repaš - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Korčula (Korčula) - Muzej - Klavir repaš - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Korčula (Korčula) - Muzej - Detalj klavira - dio klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm
naslov:
Korčula (Korčula) - Muzej - Detalj unutrašnjosti klavira - kopule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Korčula (Korčula) - Muzej - Detalj klavira - pedal
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Korčula (Korčula) - Dominikanska crkva Sv. Nikole - Harmonij - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm