Zbirka fotografske dokumentacije Uprave za zaštitu kulturne baštine Ministarstva kulture

Autori