1 - 10 od 31
vrijeme izrade:
1932. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: visina = 9 cm; širina = 6 cm;
vrijeme izrade:
1932. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 6 cm; visina = 9 cm;
1 - 10 od 31