naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Smještaj u prostoru, pogled na orgulje sa zatvorenim prospektom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Pogled odozdo na vrh prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Pučišća (Brač) - Župna crkva Sv. Jeronima - Pogled na orgulje s otvorenim prospektom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm