naslov:
Donji Humac (Brač) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Humac (Brač) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Otvoreni prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Humac (Brač) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Zatvoreni prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Humac (Brač) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Humac (Brač) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Pogled na gornji dio prospekta (zatvoren)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Donji Humac (Brač) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Detalj sviraonika - dio klavijature i ručice manubrija(desno)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Donji Humac (Brač) - Župna crkva Sv. Fabijana i Sebastijana - Pogled na zatvoreni prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm