naslov:
Cres (Mali Lošinj) - Crkva benediktinskog samostana - Detalj unutrašnjosti crkve - tron
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cres (Mali Lošinj) - Crkva benediktinskog samostana - Detalj unutrašnjosti crkve - slika Bogorodica s Djetetom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
2. pol. 20. st.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cres (Mali Lošinj) - Crkva benediktinskog samostana - Pogled na glasovir
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Cres (Mali Lošinj) - Crkva benediktinskog samostana - Pogled sa strane na sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm