naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Pogled sa strane na stražnju stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Detalj unutrašnjosti orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Mijeh
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm; pozitiv širina = 13 cm
naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Sviraonik inkorporiran u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm; negativ visina = 6 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bol (Brač) - Župna crkva Sv. Ivana Krstitelja - Sviraonik ugrađen u kućište orgulja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1975.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 6 cm; pozitiv visina = 14 cm; pozitiv širina = 13 cm