11 - 20 od 96
vrijeme izrade:
početak 20. st.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
pozitiv: širina = 15,8 cm; visina = 10,8 cm;
lokalitet:
vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
vrijeme izrade:
1896. g.
vrsta građe:
materijal:
dimenzije:
negativ: širina = 13 cm; visina = 18 cm;
11 - 20 od 96