naslov:
Pusti Perušić - Grad, situacija u krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Pusti Perušić - Grad Frankopana koji se spominje od 1495. g., ruševine s vidljivim šančevima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1931. g.
materijali:
naslov:
Pusti Perušić - Grad Frankopana, ruševine sa šancima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
oko 1931. g.
materijali: