ZBIRKA

AUTOR

MJESTO Prikaži više

LOKALITET Prikaži više

1 - 10 od 414
naslov:
Štulića Kula - Grad turski s visokom kulom, blizu Ploče
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Kosinjski Bakovac - Natpis rimski uklesan u kamen, uzidan u kapelicu sv. Vida (podignuta 1769. g.) u južni zid do ugla pročelja crkvice
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
mjere:
negativ visina = 12 cm; negativ širina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Kosinjski Bakovac - Grb kneza Anža VII Frankopana s glagoljskim natpisom (1458.-1514.), uzidan na pročelju kapelice sv. Vida (sagrađena 1769. g.)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
mjere:
negativ širina = 9 cm; negativ visina = 12 cm
lokalitet:
naslov:
Baćinovac - Gradina, prethistorijska utvrda usred gore, 1165 m nad morem, južno od Turjanskog
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
mjere:
negativ širina = 9 cm; negativ visina = 12 cm
naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, spominje se od 1451., bio je važan turski centar, porušila ga je kršćanska vojska 1584. g., snimljen s južne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, s putom do njega
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
mjere:
pozitiv širina = 5.3 cm; pozitiv visina = 7.7 cm
naslov:
Bilaj - srednjovjekovni grad, pogled izdaleka, s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, ruševine glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, ruševine glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Bilaj - Grad, srednjovjekovni, detalj glavne kule
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
1 - 10 od 414