naslov:
Slavonska Požega - Župna crkva Sv. Tereze Akvilske - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Slavonska Požega - Župna crkva Sv. Tereze Akvilske - Prospekt - totak
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Slavonska Požega - Župna crkva Sv. Tereze Akvilske - Pogled sa strane na orgulje sa sviraonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Slavonska Požega - Župna crkva Sv. Tereze Akvilske - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Slavonska Požega - Župna crkva Sv. Tereze Akvilske - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Slavonska Požega - Župna crkva Sv. Tereze Akvilske - detalj prospekta - lijeva i centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: