naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Pogled sa strane na sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Prospekt - desno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Prospekt - centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Prospekt - lijevo polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Pogled sa strane na desnu, bočnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Osijek - Župna crkva Imena Marijina - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: