naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Detalj prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Krapina - Župna crkva Sv. Nikole - Prospekt - detalj
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: