naslov:
Oriovac - Župna crkva Sv. Emerika - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Oriovac - Župna crkva Sv. Emerika - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Oriovac - Župna crkva Sv. Emerika - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Oriovac - Župna crkva Sv. Emerika - Pogled sa lijeve strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Oriovac - Župna crkva Sv. Emerika - Detalj prospekta - lijevo i centralno polje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Oriovac - Župna crkva Sv. Emerika - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali: