1 - 10 od 19
naslov:
Rovinj - Crkva samostana Sv. Franje - Orgulje - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Crkva samostana Sv. Franje - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Crkva samostana Sv. Franje - Pogled sa strane na orgulje
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Crkva samostana Sv. Franje - Dio prospekta- lijeva i centralna zona
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Detalj dekoracije pjevališta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Sviraonik - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
naslov:
Rovinj - Župna crkva Sv. Eufemije - Pogled na ploču s oznakama registara izvučenu iz kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1973. g.
materijali:
1 - 10 od 19