naslov:
Strmec Zabočki - Kapela Blažene Djevice Marije - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Strmec Zabočki - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - manual
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Strmec Zabočki - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na kućište
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Strmec Zabočki - Kapela Blažene Djevice Marije - Pogled sa strane na prospekt
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Strmec Zabočki - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj dekoracije prospekta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Strmec Zabočki - Kapela Blažene Djevice Marije - Detalj sviraonika - ručice manubrija i dio klavijature
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Strmec Zabočki - Kapela Blažene Djevice Marije - Dio orgulja - svirale
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali: