naslov:
Grabušić - Stećci na starom groblju na crkvini uokolo temelja stare crkve; u pozadini vrh Gradine
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali: