naslov:
Većka Kula - Grad sa cilindričnom kulom kraj Starigrada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
materijali: