naslov:
Vardarac - Kalvinistička crkva - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1963. g.
materijali: