naslov:
Mekinjar - Crkvina kod Murtinog jezera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mekinjar Donji - Gradina Marinković s nasipom uokrug
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mekinjar Donji - Mrkobradina i Marinkovića gradina u mjestu, veliki karakteristični kameni nasipi dvostruke prethistorijske gradine
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1933. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mekinjar - Natpis nadgrobni Dragunićev iz 1489. g., iskopan kod crkvine u Srednjoj Gori, sada uzidan pri dnu stražnjeg zida apside na vanjskoj strani pravoslavne crkve u Mekinjaru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
lokalitet: