naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Pogled sa strane na sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Detalj sviraonika - klavijatura i ručice manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Detalj klavijature - ručica manubrija
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Detalj dekoracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ širina = 2.4 cm; negativ visina = 3.6 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Detalj dekoracije kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
negativ visina = 3.6 cm; negativ širina = 2.4 cm; pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 14 cm
naslov:
Crikvenica (Crikvenica) - Župna crkva Majke Božje - Pogled sa strane na sviraonik izdvojen ispred orgulja, slobodan
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972.
materijali:
mjere:
pozitiv širina = 13 cm; pozitiv visina = 18 cm