1 - 10 od 13
naslov:
Rijeka - Pogled na luku s mora, sprijeda jedrenjak
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Panorama s vodovoda
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Panorama s mora
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Trsat (Rijeka) - Trsatske stube, stare
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pećine, pogled s mora - lijevo hotel Jadran
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled s juga na srednji dio grada, u pozadini zgrada gimnazije
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Trsat (Rijeka) - Franjevačka crkva sv. Marije - Pročelje, barokizirana gotička crkva
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Trsat (Rijeka) - Pogled na gradinu s južne strane
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled na deltu sa sjevera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Sušak (Rijeka) - Pogled na deltu sa sjevera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet:
1 - 10 od 13