naslov:
Ilova - Kapela Srca Marijina - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Ilova - Kapela Srca Marijina - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Ilova - Kapela Srca Marijina - Total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Ilova - Kapela Srca Marijina - Sviraonik
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Ilova - Kapela Srca Marijina - Stražnja strana
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: