1 - 10 od 11
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Smještaj u prostoru
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pozitiv - total
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pozitiv - gornji dio sa sviralama
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pogledna sviraonik
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pozitiv - detalj
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pozitiv - detalj
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pogled na sviraonik
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Pogled u unutrašnjost sviraonika - svirale
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Unutrašnjost orgulja - mehanizam
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
naslov:
Donja Batina - Kapela Sv. Jakova - Unutrašnjost orgulja - mehanizam i sistem svirala
vrijeme izrade:
1974. g.
materijali:
1 - 10 od 11