1 - 10 od 14
naslov:
Počitelj - kip Pietà, vis. 68 cm s vlasnikom Dane Vuksanom u pozadini; pokojna Vuksanova žena, katolkinja, imala je taj kip iz crkve sv. Katarine u Petrinji, kamo je, prema Vuksanovom kazivanju došla iz Majdana u Bosni
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Veduta s grada na mjesto s Neretvom, sprijeda džamija Šišman Krahim pašina iz sred. XVI. stoljeća
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Veduta mjesta smještenog među kamenim pećinama, sprijeda džamija iz XVI. stoljeća
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Veduta mjesta s brda prema Neretvi, lijevo džamija iz sred. XVI. st., desno krov kuće prekriven škriljama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Veduta mjesta s džamijom i sahat-kulom, u pozadini vijugava Neretva.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Sahat kula i zadužbina ćehaje Ibrahima iz sredine 16. stoljeća
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Veduta s krovovima sa škriljama, u sredini sahat kula iz XVI. stoljeća, desno zelenilo uz vijugavu Neretvu
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Veduta s kućama koje se terasasto uzdižu na brdo, opasane zidom iz XV. stoljeća
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Veduta s kućama i zidinama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Počitelj - Veduta kroz kameni svod na grupu kuća među zidinama
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1. pol. 20. st.
materijali:
lokalitet:
1 - 10 od 14