naslov:
Štulića Kula - Grad turski s visokom kulom, blizu Ploče
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Štulića Kula - Grad turski s visokom kulom kod Ploče
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Štulića Kula - Grad turski s visokom kulom kod Ploče
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932.
materijali:
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm