naslov:
Prozorina - Grad srednjovjekovni, detalj: zid sa cilindričnom i bjelogoričnom vegetacijom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
naslov:
Prozorina - Grad srednjovjekovni, detalj: zidovi sa crnogoričnim stablom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali:
naslov:
Prozorina - Grad srednjovjekovni, zid s prozorima, iznutra
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
materijali: