naslov:
Plavno - Gradina prethistorijska, opća situacija u krajoliku
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm
naslov:
Plavno - Gradina prethistorijska, detalj zida sa ženama u nošnji kraja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm