naslov:
Perušić - Grad Perušićkih, a od 16. st. turski; kula Malkoč bega
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Perušić - Grad Perušićkih (s ogradom)
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Perušić - Grad Perušićkih, kula Malkoč bega
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
naslov:
Perušić - Grad Perušićkih, kula sa zidovima
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Perušić - Grad Perušićkih, detalj iznutra s prozorom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
naslov:
Perušić - Grad Perušićkih, detalj kule iznutra; građa zida u glavnoj kuli
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1924. g.
mjere:
negativ širina = 10.5 cm; negativ visina = 15 cm