naslov:
Pavlovac - Veduta iz Šupljače nad kojom je grad, prema istoku, na Mogorić
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
mjere:
negativ visina = 9 cm; negativ širina = 6 cm
lokalitet: