naslov:
Šemovec - Kapela Sv. Duha - Smještaj u prostoru
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Šemovec - Kapela Sv. Duha - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Šemovec - Kapela Sv. Duha - Prospekt - total
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Šemovec - Kapela Sv. Duha - Sviraonik ugrađen u desnu bočnu stranu kućišta
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Šemovec - Kapela Sv. Duha - Detalj sviraonika - klavijatura
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali:
naslov:
Šemovec - Kapela Sv. Duha - Pogled sa začelja na svirale, mehaniku i mijehove
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1972. g.
materijali: