naslov:
Paukovec - Dvorac, situacija u krajoliku, početak rušenja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Paukovec - Dvorac, pročelje s balkonom, početak rušenja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
mjere:
negativ visina = 12 cm; negativ širina = 9 cm
lokalitet:
naslov:
Paukovec - Dvorac, početak rušenja
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
mjere:
pozitiv širina = 7.9 cm; pozitiv visina = 5.6 cm
lokalitet: