naslov:
Brinje (Sokolac) - Grad Frankopana, detalj: ulaz u gotičku kapelicu; stanje 1936.
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936. g.
mjere:
negativ širina = 6 cm; negativ visina = 9 cm
lokalitet: