1 - 10 od 11
naslov:
Mogorić - Grad, situacija s juga
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, pogled na situaciju s istoka
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, situacija u pećini pod gradom; ulaz sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, situacija s ostacima sa sjevera
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, situacija sa zapada, s ostacima kamenja u zidu, tik pećina
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Zidovi do pećine sa zapada
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, tragovi ziđa tik pećine sa zapada, detalj izbliza
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, ulaz u pećinu sa zapada i detalji ziđa
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, detalj sa zida pod pećinom na zapadnoj strani
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
naslov:
Mogorić - Grad, detalj: pećina sa zapada s ostacima zida
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1932. g.
materijali:
lokalitet:
1 - 10 od 11