naslov:
Brinje (Humac) - Kapelica sv. Vida u Humcu, pročelje sa zvonikom
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1936. g.
mjere:
pozitiv širina = 5.3 cm; pozitiv visina = 7.7 cm