naslov:
Rijeka - Pogled na luku s mora, sprijeda jedrenjak
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1925. g.
materijali:
lokalitet: