naslov:
Visuć - Ikonostas u parohijskoj crkvi sv. Nikole
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1923. g.
mjere:
negativ visina = 15 cm; negativ širina = 10.5 cm