naslov:
Vidovgrad - Grad u četverokutu, građen od tesanaca
mjesto izrade:
vrijeme izrade:
1922. g.
mjere:
negativ visina = 12 cm; negativ širina = 9 cm
lokalitet: