naslov:
Veliki Risovac - Gradina prethistorijska kod Malog sela u Mušaluku
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali:
naslov:
Veliki Risovac - Gradina prethistorijska u Mušaluku s vegetacijom
vrijeme izrade:
1931. g.
materijali: